آزمایشگاهی

آزمایشگاه

دیگر نیازی به مراجعه به آزمایشگاه نیست. با همکاران ما تماس گرفته و با ارسال آدرس در اولین فرصت نمونه گیری خون شما در محل کار یا منزل انجام می گیرد و توسط مرکز ما به آزمایشگاه ارسال میشود و نتیجه آزمایش برای شما ارسال می گردد.