سونوگرافی

سونوگرافی

سونوگرافی یکی از روش‌های تشخیص بیماری در پزشکی است. به این روش اکوگرافی، پژواک‌نگاری و صوت‌نگاری نیز گفته می‌شود. این روش بر مبنای امواج فراصوت و برای بررسی بافت‌های زیرجلدی مانند عضلات، مفاصل، تاندون‌ها و اندام‌های داخلی بدن و ضایعات آن‌ها پی ریزی شده‌است . در موارد متعددی انجام سونوپرافی در منزل بیمار توسط پزشک انجام می شود. انجام فرآیند سونوگرافی بیمار در منزل باعث می شود که فرد علاوه بر این که در هزینه ها صرفه جویی نماید، با سرعت بیشتری فرد به نتیجه برسد و نتیجه سونوگرافی در مدت زمان بسیار کوتاهی در اختیار او قرار گیرد. بیمارانی که دارای کهولت سنی باشند،خانم هایی که باردار هستند و محیط بیمارستان برای ان ها خطرناک به حساب می‌آید و کسانی که سیستم ایمنی آنها به شدت ضعیف شده مثل افرادی که تازه پیوند شدن قطعاً سونوگرافی در منزل می‌تواند بهترین روش برای انجام خدمات پزشکی ایشان باشد.