ساکشن

ساکشن

ساکشن روشی جهت تمیز کردن ترشحات با استفاده از فشار منفی و یک سایز مناسب از کاتتر ساکشن است. این پروسیجر ممکن است توسط پرستاران و تیم درمانی در یک موقعیت اورژانسی انجام شود و یا قسمتی از فرایند مراقبت از بیمار باشد.

هدف از انجام ساکشن دهانی، حفظ رطوبت و سلامت دهان بیمار یا برداشتن خون و ترشحات استفراغی در یک موقعیت اورژانسی است. همچنین هدف از انجام ساکشن نای خارج کردن ترشحات ریوی در بیمارانی است که قادر به سرفه موثر جهت خارج کردن ترشحات ریه نمی‌باشند. بیمار ممکن است کاملاً هوشیار یا دچار درجاتی از کاهش سطح هوشیاری باشد. با انجام ساکشن، ترشحات از راه هوایی این بیماران پاک شده و راه‌های هوایی باز می‌شوند و اکسیژناسیون به صورت موثر و کافی انجام گیرد.

درعلم پزشکی گاهی اوقات نیاز به دستگاه‌هایی می باشد که برای مکش استفاده می‌شود. برای تمیز کردن هر قسمتی از بدن که مایعات اضافی دارد این مکش معمولا استفاده می گردد. مایعاتی مانند ترشحات تنفسی که در عملکرد طبیعی بدن اختلال ایجاد می کنند یا ترشحات حین جراحی که مانع عملکرد مناسب جراح می شوند باید حذف شوند. از دستگاهی به نام ساکشن برای تمیز کردن همه این مایعات استفاده می‌شود. ساکشن‌ها انواع مختلفی داشته و می‌توانند در هر جایی از درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها و یا ساکشن بیمار در منزل بیماران استفاده شوند.